Kunstmatige intelligentie is er in verschillende soorten en vormen

Een mobiele telefoon die patronen herkent in het gebruik van de applicaties en op basis daarvan “slim” bepaald welke applicaties op een bepaald moment alvast geladen moeten worden of juist op bepaalde momenten minder resources moeten krijgen om zo de accu van de telefoon te sparen. Ook dat kan een vorm van kunstmatige intelligentie worden genoemd.

De scheidslijn tussen wat kunstmatige intelligentie is en traditionele programmacode is wel dun en ambigu. Het optimaliseren van bepaalde programma’s door bijvoorbeeld preloading en caching is op zichzelf natuurlijk geen kunstmatige intelligentie. Een belangrijke eigenschap van kunstmatige intelligentie is mijns inziens dat het systeem daadwerkelijk leert, waarbij de nieuwe input wordt gecombineerd en gecorreleerd aan wat het systeem al wist.

Een belangrijke eigenschap van kunstmatige intelligentie is daarom dat het systeem in staat is om de bevindingen die het doet structureel en gestructureerd op te slaan. De dataset die op die manier wordt gevormd is de basis van de kunstmatige intelligentie. Of te wel de dataset is wat het systeem weet en wanneer het systeem leert en/of zelf een bepaalde actie onderneemt of uitvoert geeft dan baseert de kunstmatige intelligentie zich op die dataset.

De dataset kan in een bepaalde mate dynamisch of statisch zijn. Wanneer een dataset dynamisch is dan zit er logica in de dataset zelf. Of te wel de dataset gedraagt zich bijvoorbeeld als neuronen in het (menselijk) brein. De dataset kan zichzelf veranderen, zelf tot bepaalde acties aanzetten en is daarmee een levend geheel. Bij een zuiver statische dataset is er feitelijk enkel als een database waarin de kennis en andere data van de kunstmatige intelligentie in liggen opgeslagen.

Bij kunstmatige intelligentie in de mijns inziens meest zuivere vorm is er géén onderscheid tussen de programmacode van de kunstmatige intelligentie en de dataset. Die twee zijn volledig met elkaar verweven. Feitelijk net zoals het (menselijk) brein werkt. Programmacode en opslag van de data gaan hand in hand en beïnvloeden elkaar wederzijds omdat ze samen één zijn.