Kunstmatige intelligentie biedt unieke kansen

Kunstmatige intelligentie is één van de meest onderschatte technologieën van deze tijd. Dat is al helemaal zo wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld alle aandacht die er voor cryptocurrencies als Bitcoin is. Dat is ook logisch want cryptocurrencies zijn in de basis relatief eenvoudig vergeleken met de enorme complexiteit van kunstmatige intelligentie.

Natuurlijk zijn cryptocurrencies ook zeer complex alleen gaat het daarbij vooral om de cryptografie zelf en de transacties waar het om gaat zijn juist zéér eenvoudig en recht-toe-recht-aan. Afgezien van de cryptografie zijn cryptocurrencies een ouderwetse IT-toepassing.

Kunstmatige intelligentie daarentegen is qua invoer- en uitvoer, de interface te vergeleken met traditionele IT-toepassingen. Dat moet ook wel want je hebt alleen iets aan kunstmatige intelligentie wanneer je ermee kan communiceren (interfacen) of je het gedrag en/of de resultaten op een andere manier kan bestuderen.

Verder bestaat kunstmatige intelligentie uit vernieuwde IT-technieken in plaats van statische programmacode die voorspelbaar is gaat het om uitkomsten die de programmeur nog niet kon verwachten. Daar blijkt ook het duidelijk verschil met cryptocurrencies. Die gaan namelijk juist om vertrouwen en voorspelbaarheid. Daarom is dat bij uitstek ouderwetse IT.

Kunstmatige intelligentie biedt mogelijkheden die we nog niet eerder hadden. Wanneer een klant nu een recensie over een bedrijf schrijft dan wordt de klant vaak zelf gevraagd ook een cijfer te geven. Het probleem is dat elke klant zijn eigen maatstaven heeft. Op die manier kan zo een vertekend beeld ontstaan.

Neem bijvoorbeeld de Microsoft Tekstanalyse-API die het sentiment van een tekst kan bepalen. Deze tekst krijgt een score van 12%: “Nooit en dan ook echt nooit meer. Hier ben ik nu twee keer geweest. Het was waardeloos. Nee. Hier wil je niet komen. Echt niet!”. Dat terwijl deze recensie een score van 89% krijgt: “Wow! De dienstverlening van dit bedrijf is zó geweldig. Elke keer word ik hier zo goed geholpen. Dit is echt perfect. Top. Top. Topper!”

Uit dit voorbeeld blijkt wel hoe goed kunstmatige intelligentie werkt. Een 1 en een 9 voor beide teksten vrij goed overeenkomt met de mening die in beide teksten is opgenomen.

Wanneer er compleet andere cijfers worden gegeven dan die de kunstmatige intelligentie aangeeft dan kan dat reden zijn om de weging van het cijfer aan te passen of als er bij bepaalde bedrijven relatief veel discrepantie zit tussen de menselijke beoordeling en wat de kunstmatige intelligentie aan sentiment aangeeft reden zijn om daar onderzoek naar te doen.

Dit is een voorbeeld dat ik zelf daadwerkelijk aan het implementeren ben in mijn eigen diensten. Het mooiste is nog wel dat om deze kunstmatige intelligentie te gebruiken enkel HTTP POST requests nodig zijn die een JSON response teruggeeft. Dit is echt super simpel om te gebruiken.